ASSESSMENTS

Het beste uit jezelf of je medewerkers halen, de beste medewerkers aannemen en de beste voorwaarden creëren voor je medewerkers. Drie doelen waar vrijwel iedere organisatie naar streeft, maar die niet gemakkelijk te realiseren zijn. Een assessment kan in veel gevallen een stevige basis bieden.

WAT IS EEN ASSESSMENT?

Tijdens een assessment wordt bij een deelnemer een individuele nulmeting gedaan op de competenties die voor de deelnemer of de functie interessant zijn. Dit duurt in de meeste gevallen van ongeveer 9.00 – 16.00, inclusief lunch. Dat komt omdat wij assessments uitgebreid en zorgvuldig invullen, om tot een genuanceerd beeld te kunnen komen. Onderdelen die we inzetten, zijn bijvoorbeeld:

Wij maken onderscheid tussen drie types: selectiegericht, ontwikkelgericht en de leiderschapsscan.

Een selectiegericht assessment wordt vrijwel altijd ingezet in het licht van een specifieke functie. Mogelijk zijn er meerdere kandidaten die je geschikt acht, of ben je benieuwd of de kandidaat die je in gedachten hebt voldoende aansluit op de functie. Een selectiegericht assessment is een zeer beproefd concept en verhoogt de voorspellende waarde voor succesvolle aanname van 50% naar meer dan 80%! Een selectiegericht assessment wordt afgesloten met een concreet adviesrapport, waarin een duidelijk oordeel wordt meegegeven over de match van de kandidaat op de functie en daarmee de benoembaarheid van de kandidaat.

Het ontwikkelgerichte assessment focust zich op de ambities, drijfveren, kwaliteiten en duurzame inzetbaarheid van een medewerker. Meestal is er geen directe functie waar de medewerker op solliciteert, maar is hij/zij op zoek naar een passende vervolgstap en is meer inzicht in de kwaliteiten en behoeften van de persoon gewenst. Dit kan uit eigen beweging zijn of in het kader van een POP, maar ook omdat de paden van de werkgever en werknemer zich gaan scheiden. De focus ligt op vragen als: ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’. De adviesrapportage die voortvloeit uit een ontwikkelgericht assessment legt de nadruk op kwaliteiten die benut mogen worden, aandachtspunten waar ontwikkeling gewenst is en de wijze waarop dit het beste zou kunnen, alsmede de omgeving waarin een medewerker het beste tot zijn recht komt. Griffioen & Maarleveld geeft daarbij niet alleen inzicht in het huidige niveau van de competenties, maar ook een objectieve schatting van de potentie daarop en het ontwikkelvermogen van de medewerker.

De leiderschapsscan is in essentie een ontwikkelgericht assessment, waarbij de nadruk sterk op het leidinggeven zit. Dit is het ideale assessment voor de startende manager of iemand die graag wil weten of het leidinggeven bij hem of haar past. De praktijksimulaties dagen de kandidaat uit om als boegbeeld te fungeren, moeilijke gesprekken te voeren met medewerkers, een team te motiveren en coachende kwaliteiten in te zetten. Echter: wel op het junior-niveau dat bij ze past.

WELK TYPE ASSESSMENT PAST BIJ MIJN VRAAG?

DE STAPPEN

Hieronder zie je hoe het traject van een assessment bij ons verloopt.

In een intakegesprek halen we de vraagstukken, context en competenties op waar het assessment om draait. Dit doen we met de opdrachtgever (selectiegericht) of met de kandidaat én de opdrachtgever (ontwikkelgericht).

Intakegesprek

Assessment

Het belangrijkste moment: tijdens deze dag wordt met de kandidaat ingezoomd op zijn
of haar competenties, kwaliteiten, valkuilen, persoonlijkheid, aanleg en
drijfveren. Dit doen we aan de hand van praktijksimulaties, gesprekken en
onderzoeken. We vinden antwoorden op de vragen die vooraf zijn bepaald.

In deze fase zijn wij het hardst aan het werk. We schrijven een maatwerkrapport, waarin de uitkomsten van het assessment worden beschreven. We eindigen met een benoembaarheidsadvies (selectiegericht) of ontwikkeladvies.

Rapportage

Terugkoppeling

Het rapport wordt altijd eerst aan de kandidaat teruggekoppeld. Nadat vragen en opmerkingen zijn besproken, vragen wij of het rapport naar de opdrachtgever mag worden doorgezet. Indien akkoord, volgt de terugkoppeling met laatstgenoemde. Het is altijd aan de kandidaat om dit te bepalen.

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten over ons en hoe we jou(w organisatie) verder kunnen helpen? Neem contact met ons op of plan hier direct een vrijblijvende online kennismaking met ons in!

STEL EEN VRAAG

Hieronder vind je veelgestelde vragen over onze diensten. 
Je kunt hieronder zoeken of contact met ons opnemen via bovenstaand contactformulier.

Het gemakkelijkst is het invullen van ons contactformulier. Ook is het mogelijk ons te mailen op info@griffioenmaarleveld.nl. Verder zijn wij telefonisch bereikbaar op 06-22226111 (Jonathan) en 06-24681146 (Quintin).

Jonathan Griffioen werkte het meest recent jarenlang als consultant development bij één van de meest vooraanstaande HR-adviesbureaus in Nederland. Daarvoor studeerde hij psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (met een afgeronde master in de Arbeids-, Organisatie- en Persoonlijkheidspsychologie) en werkte hij enige tijd in de arbeidsbemiddeling.

De afgelopen jaren is Quintin als zelfstandige werkzaam geweest als arbeidsbemiddelaar. Daarvoor heeft Quintin gewerkt als coach in de (jeugd) zorg.

Ons KvK-nummer: 81639872  (KvK website)

Ons rekeningnummer:

NL93 INGB 0007 4840 30

Zowel ons postadres als de locatie waar onze trajecten plaatsvinden bij:

Griffioen & Maarleveld

Borgstee 27

9403 TS Assen

Onze persoonlijkheidsonderzoeken worden gedaan op basis van de Big Five, die bestaat uit vijf persoonlijkheidsfactoren waarop mensen van elkaar verschillen: instabiliteit, extraversie, openstaan voor vernieuwing, inschikkelijkheid en consciëntieusheid. Voor het leiderschapsprofiel wordt de leiderschapmodel van Quinn gehanteerd.

We zetten bij onze trajecten de tools in van PiCompany. De meest gebruikte testen zijn de Reflector Big Five (Personality of Leadership), Reflector Drives en Cognitive Ability.

Tegelijk met de uitnodiging, ruim voor het assessment, ontvang je de link naar de testen. Deze kun je op een moment dat het jou past invullen.

Wij houden van snel schakelen en leveren. Wanneer je een assessment bij ons aanvraagt, kunnen we dit in de meeste gevallen binnen twee weken uitvoeren. De terugkoppeling volgt dan een week later.

Assessments duren normaal gesproken ca. 1 werkdag. Het is mogelijk om dit te verdelen in twee dagdelen, waarbij het ook mogelijk is om een deel van het programma in de eigen tijd uit te voeren.

Tijdens een voorgesprek met de deelnemer en/of de opdrachtgever, wordt bepaald welke competenties er gemeten worden in een assessment. Op basis daarvan worden de praktijksimulaties samengesteld. Daarin wordt ook rekening gehouden met de branche waarin de deelnemer zich bevindt of mogelijk terecht gaat komen.

Onze psychologen werken in de meeste gevallen in tweetallen gedurende een assessment. Eén van beide is je vaste contactpersoon, neemt het interview af en schrijft het rapport. De ander observeert enkele praktijksimulaties, zodat er onderling gespard kan worden over het geobserveerde en de deelnemer een zo objectief mogelijke terugkoppeling krijgt.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Dit kan heel breed zijn. Er kunnen persoonlijke, belemmerende factoren spelen waar je graag hulp bij wilt (onzekerheid, de omgang met bepaalde persoonlijkheden, het aangaan van confrontaties etc.), maar het kan ook zijn dat je hulp wilt bij je nieuwe stap (zoals stijlflexibiliteit versterken, gesprekstechnieken aanleren, persoonlijke ontwikkeling in een bepaalde functie).

De coaching gesprekken zijn meestal 1 tot 1,5 uur.

Dit is volledig afhankelijk van het vraagstuk. Over het algemeen vormt de dialoog de basis van coaching. Daarin wordt de deelnemer aangezet tot reflectie op eigen handelen, door prikkelende vragen en spiegelen. Wanneer van toepassing, kunnen echter ook andere middelen als praktijksimulaties, 360 graden feedback of verdiepende onderzoeken worden ingezet.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Een training duurt gemiddeld één dagdeel (ca. 3 uur).

Deelname aan een training kost ca. €350,- excl. btw, per persoon. Naast alle materialen en de accommodatie, wordt er ook voor de inwendige mens goed gezorgd.

ONZE OPDRACHTGEVERS

©Copyright 2022 Griffioen & Maarleveld. All Rights Reserved. Privacy Policy