COACHING

Het doel van coaching is om de coachee beter te laten functioneren, door aanpassingen in bijvoorbeeld gedachtepatronen of gedrag. Vraagstukken kennen een breed spectrum: zelfvertrouwen, empathisch vermogen, tact, persoonlijke balans of gespreksvaardigheden kunnen bijvoorbeeld allen kwesties zijn die iemand belemmeren om optimaal te presteren.

HOE WERKT COACHING?

In persoonlijke sessies van 1-1,5 uur met een van onze consultants (gediplomeerd coach en/of psycholoog) wordt de coachee geleerd oude patronen los te laten, om zo het persoonlijk leiderschap te vergroten. Uiteraard wordt daarbij goed rekening gehouden in welke omgeving de coachee actief is. We staan voor een mooie balans waarin uitdaging (confrontatie en spiegelen) samengaan met veiligheid, zodat de ruimte wordt gevoeld om zich open te stellen, te leren en te ontwikkelen. Het creëren van bewustwording is de eerste stap, alvorens met praktische handvaten hulp wordt geboden in het verbeteren van ontwikkelpunten.

HOE KAN COACHING MIJ HELPEN?

Keuzes in je loopbaan
Een loopbaantraject ga je aan omdat je wilt weten of je nog op de juiste plek zit, of wanneer je op zoek bent naar een goede volgende stap in je carrière. Tijdens de coaching word je aangezet tot reflectie op vragen als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Voor loopbaancoaching kan een ontwikkelgericht assessment een goede basis vormen, aangezien deze drie vragen daar voor een groot deel in beantwoord kunnen worden. Door de antwoorden in individuele gesprekken met je coach uit te diepen, krijg je inzicht in de ideale vervolgstap in jouw carrière-pad. Het antwoord op je vraag zal niet zoiets zijn als: ‘je moet bij de brandweer gaan werken’, maar wel een duidelijke richting geven over de branche, het soort functie, de werkomgeving en organisatie die het beste bij je past.

Jezelf ontwikkelen
Het doel van çompetentiecoaching is om je beter te laten functioneren, door aanpassingen in bijvoorbeeld gedachtepatronen of het gedrag. Vraagstukken kennen een breed spectrum: zelfvertrouwen, empathisch vermogen, tact, persoonlijke balans, impact of ‘soft skills’ kunnen allen kwesties zijn die iemand belemmeren om optimaal te presteren. In persoonlijke sessies van 1-1,5 uur met een gediplomeerd coach of psycholoog word je geleerd oude patronen los te laten, om zo het persoonlijk leiderschap te vergroten. Uiteraard wordt daarbij goed rekening gehouden in welke omgeving je actief bent. We staan voor een mooie balans waarin uitdaging (confrontatie en spiegelen) samengaan met veiligheid, zodat de ruimte wordt gevoeld om je open te stellen, te leren en te ontwikkelen. Het creëren van bewustwording vormt de eerste stap, alvorens met praktische handvaten hulp wordt geboden in het ontwikkelen van competenties.

DE STAPPEN

Hieronder zie je hoe een coachingstraject bij ons vaak verloopt.

Het intakegesprek dient om de vraagstukken, de huidige en gewenste situatie van de coachee te bespreken, maar ook om te kijken of er een persoonlijke klik is. Dat blijkt namelijk essentieel voor een succesvol coachingstraject. Soms wordt ook de opdrachtgever meegenomen in het intakegesprek.

Intakegesprek

Plan van aanpak

Op basis van het intakegesprek maken wij een plan van aanpak. Gesprekken vormen vaak de rode draad, maar als het nuttig is kunnen ook onderzoeken (bijvoorbeeld over drijfveren, persoonlijkheid of 360 graden feedback) of rollenspelen 
worden ingezet.

Korte tijd na het intakegesprek gaan we echt aan de slag. Vaak kiezen we voor zo’n 5 tot 8 sessies, van één tot anderhalf uur. Tussen de gesprekken door zit vaak enkele weken, waarin de coachee aan de slag kan met de nieuwe informatie en handvatten. 

Coachingstraject

Evaluatie

Na afloop van het traject kijken we hoe het is gegaan, welke progressie er is geboekt en wat de vervolgstappen zijn. In sommige gevallen is dat een enkele sessie, bijvoorbeeld een half jaar na afloop. Ook koppelen we – globaal en in overleg met de coachee – aan de opdrachtgever terug hoe het traject is verlopen.

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten over ons en hoe we jou(w organisatie) verder kunnen helpen? Neem contact met ons op!

STEL EEN VRAAG

Hieronder vind je veelgestelde vragen over onze diensten. 
Je kunt hieronder zoeken of contact met ons opnemen via bovenstaand contactformulier.

Het gemakkelijkst is het invullen van ons contactformulier. Ook is het mogelijk ons te mailen op info@griffioenmaarleveld.nl. Verder zijn wij telefonisch bereikbaar op 06-22226111 (Jonathan) en 06-24681146 (Quintin).

Jonathan Griffioen werkte het meest recent jarenlang als consultant development bij één van de meest vooraanstaande HR-adviesbureaus in Nederland. Daarvoor studeerde hij psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (met een afgeronde master in de Arbeids-, Organisatie- en Persoonlijkheidspsychologie) en werkte hij enige tijd in de arbeidsbemiddeling.

De afgelopen jaren is Quintin als zelfstandige werkzaam geweest als arbeidsbemiddelaar. Daarvoor heeft Quintin gewerkt als coach in de (jeugd) zorg.

Ons KvK-nummer: 81639872  (KvK website)

Ons rekeningnummer:

NL93 INGB 0007 4840 30

Zowel ons postadres als de locatie waar onze trajecten plaatsvinden bij:

Griffioen & Maarleveld

Borgstee 27

9403 TS Assen

Onze persoonlijkheidsonderzoeken worden gedaan op basis van de Big Five, die bestaat uit vijf persoonlijkheidsfactoren waarop mensen van elkaar verschillen: instabiliteit, extraversie, openstaan voor vernieuwing, inschikkelijkheid en consciëntieusheid. Voor het leiderschapsprofiel wordt de leiderschapmodel van Quinn gehanteerd.

We zetten bij onze trajecten de tools in van PiCompany. De meest gebruikte testen zijn de Reflector Big Five (Personality of Leadership), Reflector Drives en Cognitive Ability.

Tegelijk met de uitnodiging, ruim voor het assessment, ontvang je de link naar de testen. Deze kun je op een moment dat het jou past invullen.

Wij houden van snel schakelen en leveren. Wanneer je een assessment bij ons aanvraagt, kunnen we dit in de meeste gevallen binnen twee weken uitvoeren. De terugkoppeling volgt dan een week later.

Assessments duren normaal gesproken ca. 1 werkdag. Het is mogelijk om dit te verdelen in twee dagdelen, waarbij het ook mogelijk is om een deel van het programma in de eigen tijd uit te voeren.

Tijdens een voorgesprek met de deelnemer en/of de opdrachtgever, wordt bepaald welke competenties er gemeten worden in een assessment. Op basis daarvan worden de praktijksimulaties samengesteld. Daarin wordt ook rekening gehouden met de branche waarin de deelnemer zich bevindt of mogelijk terecht gaat komen.

Onze psychologen werken in de meeste gevallen in tweetallen gedurende een assessment. Eén van beide is je vaste contactpersoon, neemt het interview af en schrijft het rapport. De ander observeert enkele praktijksimulaties, zodat er onderling gespard kan worden over het geobserveerde en de deelnemer een zo objectief mogelijke terugkoppeling krijgt.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Dit kan heel breed zijn. Er kunnen persoonlijke, belemmerende factoren spelen waar je graag hulp bij wilt (onzekerheid, de omgang met bepaalde persoonlijkheden, het aangaan van confrontaties etc.), maar het kan ook zijn dat je hulp wilt bij je nieuwe stap (zoals stijlflexibiliteit versterken, gesprekstechnieken aanleren, persoonlijke ontwikkeling in een bepaalde functie).

De coaching gesprekken zijn meestal 1 tot 1,5 uur.

Dit is volledig afhankelijk van het vraagstuk. Over het algemeen vormt de dialoog de basis van coaching. Daarin wordt de deelnemer aangezet tot reflectie op eigen handelen, door prikkelende vragen en spiegelen. Wanneer van toepassing, kunnen echter ook andere middelen als praktijksimulaties, 360 graden feedback of verdiepende onderzoeken worden ingezet.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Een training duurt gemiddeld één dagdeel (ca. 3 uur).

Deelname aan een training kost ca. €350,- excl. btw, per persoon. Naast alle materialen en de accommodatie, wordt er ook voor de inwendige mens goed gezorgd.

ONZE OPDRACHTGEVERS

©Copyright 2022 Griffioen & Maarleveld. All Rights Reserved. Privacy Policy