LEIDERSCHAP

In een gemiddelde loopbaan, heeft een leidinggevende honderden medewerkers onder zich gehad. Medewerkers, die door zijn of haar leiderschap werkgeluk hebben ervaren, productief zijn geweest, stappen hebben gezet, of juist niet! Goed leiderschap is een onmisbare eigenschap in een succesvolle organisatie, maar we zien dat niet altijd de juiste instrumenten en handvatten beschikbaar zijn.

VISIE OP LEIDERSCHAP

Griffioen & Maarleveld is gestart, vanuit de visie dat goed leiderschap essentieel is voor zowel een organisatie, als het werkplezier van zijn medewerkers. Dit geldt voor een senior manager, die dagelijks vele impactvolle beslissingen neemt, maar net zo goed voor een startende leidinggevende. Sterker nog: door de startende leidinggevende nú te voorzien van de juiste handvatten, zal over de lengte van zijn of haar managementloopbaan een grote groep medewerkers succesvoller en positiever in het werk staan. Omdat leiderschap een verzamelterm is voor een breed spectrum aan gedragingen en competenties (zie de afbeelding hieronder), knippen we onze dienstverlening op in vier delen: individuele vs. groepsontwikkeling en leiderschap op operationeel/tactisch vs. strategisch niveau. Daardoor kunnen we gericht op jouw vraag aansluiten.

INDIVIDUELE ONTWIKKELING VAN EEN JUNIOR MANAGER

Wanneer je goed bent in je werk, word je in veel branches op een gegeven moment gevraagd om leidinggevende te worden. Logisch? Leidinggeven vraagt competenties die soms mijlenver weg staan van de dagelijkse praktijk. Een goede techneut, docent of verpleegkundige maakt nog geen goede manager. Bovendien is er vaak beperkte aandacht voor hun ontwikkeling: trainingen zijn vaak gericht op seniors, net als assessments.

Bij Griffioen & Maarleveld breken we daarmee. We helpen junior leidinggevenden om zich de basis van het leidinggeven eigen te maken. Onze beste ervaring hebben we met een combinatie van een ontwikkelgericht assessment en coaching. Het assessment dient als een nulmeting, om inzicht te krijgen in de aanleg, kwaliteiten, drijfveren en  ontwikkelpunten van de junior leidinggevende. Door de gedetailleerde inzichten, kunnen we daarna de coaching heel gericht inzetten. Bijvoorbeeld om de kwaliteiten meer te benutten, handvaten mee te geven omtrent de ontwikkelpunten en om de context zo in te richten dat de leidinggevende floreert.

INDIVIDUELE ONTWIKKELING VAN EEN SENIOR MANAGER

De prestaties van een senior (waarmee we in dit geval bedoelen: in de hogere managementlagen) leidinggevende, hebben een grote invloed op de organisatie, vanwege een hogere span of control. Beslissingen die door deze leiders genomen worden, hebben invloed op een groot deel van de junior leidinggevenden en de werknemers in de operatie.

Juist daarom is hun persoonlijke en professionele ontwikkeling van belang. Toch zien we soms het omgekeerde: de senior leidinggevende als een statische entiteit, die hetzelfde trucje doet dat hij al jaren doet, ‘omdat het toen ook werkte’. De onderscheidende senior leidinggevende ontwikkelt zich mee met de arbeidsmarkt, de organisatie en zijn of haar eigen ambities. Griffioen & Maarleveld heeft veel ervaring binnen het hogere managementkader en zet met name coaching in om de senior leidinggevende modern en wendbaar te maken.

GROEPS- ONTWIKKELING OP STRATEGISCH NIVEAU

Wanneer we het hebben over groepsontwikkeling op strategisch niveau, komen al snel termen als Management Developmenttrajecten of teamontwikkeling binnen het managementteam naar voren. Hier hebben wij veel ervaring in, die wij delen op onze pagina Teamontwikkeling.

Toch kan het ontwikkelen van competenties ook op strategisch niveau van wezenlijk belang zijn. Vaak is hier een directe aanleiding voor: het MT weet visie niet over te brengen richting de andere lagen van de organisatie, er wordt een cultuur gecreëerd die niet gewenst is, of bepaalde leiderschapsrollen worden niet (goed) opgepakt. In dergelijke situaties kunnen wij met een groepsgewijze interventie het strategisch team ondersteunen.

GROEPS- ONTWIKKELING OP OPERATIONEEL OF TACTISCH NIVEAU

Zeker in grotere organisaties, kan het zo zijn dat de leidinggevenden in de operationele en tactische laag (zoals teamleiders en managers) een groot aantal beslaan. In dergelijke gevallen is groepsontwikkeling een mooi alternatief ten opzichte van individuele programma’s. Bij Griffioen & Maarleveld ontwikkelen we bijvoorbeeld trainingen, gericht op competentieontwikkeling. Denk hierbij aan thema’s als sturing op processen, feedback geven, communicatie, het voeren van verzuim- of sollicitatiegesprekken of coaching van medewerkers. Bijkomende voordelen van groepsgewijs een managementlaag ontwikkelen, zijn dat de deelnemers elkaar als sparringpartner kunnen gebruiken en er uiteraard ook aan teamontwikkeling gedaan wordt. Overigens is teamontwikkeling zelf natuurlijk ook een manier om groepsgewijs te ontwikkelen, maar daarbij ligt de nadruk minder op het aanleren van competenties en meer op de onderlinge samenwerking.

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten over ons en hoe we jou(w organisatie) verder kunnen helpen? Neem contact met ons op of plan hier direct een vrijblijvende online kennismaking met ons in!

STEL EEN VRAAG

Hieronder vind je veelgestelde vragen over onze diensten. 
Je kunt hieronder zoeken of contact met ons opnemen via bovenstaand contactformulier.

Het gemakkelijkst is het invullen van ons contactformulier. Ook is het mogelijk ons te mailen op info@griffioenmaarleveld.nl. Verder zijn wij telefonisch bereikbaar op 06-22226111 (Jonathan) en 06-24681146 (Quintin).

Jonathan Griffioen werkte het meest recent jarenlang als consultant development bij één van de meest vooraanstaande HR-adviesbureaus in Nederland. Daarvoor studeerde hij psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (met een afgeronde master in de Arbeids-, Organisatie- en Persoonlijkheidspsychologie) en werkte hij enige tijd in de arbeidsbemiddeling.

De afgelopen jaren is Quintin als zelfstandige werkzaam geweest als arbeidsbemiddelaar. Daarvoor heeft Quintin gewerkt als coach in de (jeugd) zorg.

Ons KvK-nummer: 81639872  (KvK website)

Ons rekeningnummer:

NL93 INGB 0007 4840 30

Zowel ons postadres als de locatie waar onze trajecten plaatsvinden bij:

Griffioen & Maarleveld

Borgstee 27

9403 TS Assen

Onze persoonlijkheidsonderzoeken worden gedaan op basis van de Big Five, die bestaat uit vijf persoonlijkheidsfactoren waarop mensen van elkaar verschillen: instabiliteit, extraversie, openstaan voor vernieuwing, inschikkelijkheid en consciëntieusheid. Voor het leiderschapsprofiel wordt de leiderschapmodel van Quinn gehanteerd.

We zetten bij onze trajecten de tools in van PiCompany. De meest gebruikte testen zijn de Reflector Big Five (Personality of Leadership), Reflector Drives en Cognitive Ability.

Tegelijk met de uitnodiging, ruim voor het assessment, ontvang je de link naar de testen. Deze kun je op een moment dat het jou past invullen.

Wij houden van snel schakelen en leveren. Wanneer je een assessment bij ons aanvraagt, kunnen we dit in de meeste gevallen binnen twee weken uitvoeren. De terugkoppeling volgt dan een week later.

Assessments duren normaal gesproken ca. 1 werkdag. Het is mogelijk om dit te verdelen in twee dagdelen, waarbij het ook mogelijk is om een deel van het programma in de eigen tijd uit te voeren.

Tijdens een voorgesprek met de deelnemer en/of de opdrachtgever, wordt bepaald welke competenties er gemeten worden in een assessment. Op basis daarvan worden de praktijksimulaties samengesteld. Daarin wordt ook rekening gehouden met de branche waarin de deelnemer zich bevindt of mogelijk terecht gaat komen.

Onze psychologen werken in de meeste gevallen in tweetallen gedurende een assessment. Eén van beide is je vaste contactpersoon, neemt het interview af en schrijft het rapport. De ander observeert enkele praktijksimulaties, zodat er onderling gespard kan worden over het geobserveerde en de deelnemer een zo objectief mogelijke terugkoppeling krijgt.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Dit kan heel breed zijn. Er kunnen persoonlijke, belemmerende factoren spelen waar je graag hulp bij wilt (onzekerheid, de omgang met bepaalde persoonlijkheden, het aangaan van confrontaties etc.), maar het kan ook zijn dat je hulp wilt bij je nieuwe stap (zoals stijlflexibiliteit versterken, gesprekstechnieken aanleren, persoonlijke ontwikkeling in een bepaalde functie).

De coaching gesprekken zijn meestal 1 tot 1,5 uur.

Dit is volledig afhankelijk van het vraagstuk. Over het algemeen vormt de dialoog de basis van coaching. Daarin wordt de deelnemer aangezet tot reflectie op eigen handelen, door prikkelende vragen en spiegelen. Wanneer van toepassing, kunnen echter ook andere middelen als praktijksimulaties, 360 graden feedback of verdiepende onderzoeken worden ingezet.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Een training duurt gemiddeld één dagdeel (ca. 3 uur).

Deelname aan een training kost ca. €350,- excl. btw, per persoon. Naast alle materialen en de accommodatie, wordt er ook voor de inwendige mens goed gezorgd.

ONZE KLANTEN

©Copyright 2022 Griffioen & Maarleveld. All Rights Reserved. Privacy Policy