TEAM-ONTWIKKELING

‘Niemand is groter dan de club.’ Het is een gevleugelde uitspraak in de sport, maar net zo waar in andere organisaties. Zelfs wanneer alle individuen goed ‘in de wedstrijd zitten’, kan het team toch suboptimaal presteren. Om van een team meer dan de som der delen te maken is er, naast aandacht voor individuele behoeften, ook aandacht nodig voor de onderlinge processen en de groepsdynamiek. Teamontwikkeling biedt daarvoor de juiste basis.

HOE KAN TEAMONTWIKKELING ONS HELPEN?

Teams veranderen in een steeds hogere frequentie. Medewerkers werken steeds korter op één positie, of zelfs binnen één organisatie. Het bouwen aan een effectief team is dan ook een taak die zorgvuldig, maar bij voorkeur ook efficiënt moet gebeuren. Iedereen heeft tenslotte weleens gewerkt in een groep mensen waarbij de onderlinge communicatie niet goed was, er te weinig onderling vertrouwen was, de doelen niet helder waren gesteld of er andere onderstromen speelden die goede samenwerking belemmerden. Twee zaken verdwijnen dan: het plezier van het individu en het resultaat van de organisatie. Griffioen & Maarleveld kan zowel helpen bij het neerzetten van een nieuw team als de verdere ontwikkeling van een bestaand team. Jarenlange ervaring maakt dat we weten hoe dit te realiseren, maar ook dat het altijd maatwerk is.

HOE CREËER JE
EEN TEAM?

Natuurlijk: ‘vlotje bouwen’ is een leuke manier om elkaar wat beter te leren kennen, maar het kan een stuk professioneler en duurzamer. Wij zetten er daarom vaak op in om elkaar op een niveau dieper te leren kennen. Wat zijn iemands motivatoren en allergieën, intuïtieve leiderschaps- of communicatiestijlen, waar zitten kwaliteiten of juist valkuilen? Door dergelijke vragen te beantwoorden ontstaan er onderling begrip, kortere lijnen en een betere verbinding. Hiervoor gebruiken we vaak zelfonderzoeken, zoals het drijfverenprofiel, communicatie-stijlenonderzoek of het leiderschapsprofiel. Door deze vervolgens te combineren kan men goed inzicht krijgen in het team als geheel en vragen beantwoorden als: wat voor leiderschapsstijl staan wij voor, waar zitten de kwetsbaarheden in deze groep en hoe kunnen we onze kwaliteiten het beste benutten?

HOE ONTWIKKEL JE
EEN TEAM VERDER?

Een organisatie die goed voor zijn werknemers is, zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. De optie om dit in groepsverband te doen wordt, verrassend genoeg, nogal eens over het hoofd gezien. Natuurlijk is het goed om bezig te zijn met individuele vraagstukken, maar ieder individu maakt op een of andere wijze deel uit van een groep en ontwikkeling van die groep brengt het individu ook verder. Of het nou gaat om het creëren van een aanspreekcultuur, het ontwikkelen van leiderschap, visievorming, eigenaarschap, agile werken, impact binnen de organisatie, feedback, communicatie of het voorkomen van verzuim: teamontwikkeling blijkt op verschillende lagen zeer effectief. Het vraagstuk van jou als onze partner en de richting die de organisatie op wilt, staan daarbij voorop. In samenwerking komen we tot een plan waarmee we het team structureel een stap verder helpen.

DE STAPPEN

Hieronder zie je hoe teamontwikkeling bij ons verloopt.

Het intakegesprek is van groot belang, maar ook wat ingewikkeld. Je wil namelijk voorkomen dat er te weinig draagvlak is, of dat er één agenda wordt behartigd. Daarom spreken we graag met zoveel mogelijk betrokkenen, om een gedragen plan te kunnen opstellen.

Intakegesprek

Plan van aanpak

Geen van onze diensten kent zoveel verschillende invalshoeken als teamontwikkeling. Een plan van aanpak is dan ook volledig maatwerk en wordt afgestemd op de fase van het team, hun doelen en de huidige samenwerking. We gaan uit van helpende theorieën, maar zetten juist veel in op praktische ervaringen en handvaten.

Afhankelijk van de vraagstukken, kan een teamtraject heel kort (een dagdeel) tot heel lang (om de paar maanden, gedurende jaren) duren. Ook met meerdaagse trajecten hebben wij ervaring. Bij voorkeur vindt een traject buiten kantoor plaats; dit draagt bij aan de ervaring en loskomen uit patronen.

Teamontwikkeltraject

Afronding

Een teamtraject eindigt altijd met het maken van afspraken over het vervolg. Wij kunnen daar een rol in spelen, maar het gaat vooral om het borgen van hetgeen dat is afgesproken tijdens het traject. Wat vaak gebeurt, is een ‘terugkom’-moment, wat kan helpen als stok achter de deur. Iets aanleren is tenslotte makkelijker dan het in de bloedbanen krijgen.

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten over ons en hoe we jou(w organisatie) verder kunnen helpen? Neem contact met ons op of plan hier direct een vrijblijvende online kennismaking met ons in!

STEL EEN VRAAG

Hieronder vind je veelgestelde vragen over onze diensten. Je kunt hieronder zoeken, rechts een vraag typen of contact met ons opnemen via bovenstaand contactformulier.

Het gemakkelijkst is het invullen van ons contactformulier. Ook is het mogelijk ons te mailen op info@griffioenmaarleveld.nl. Verder zijn wij telefonisch bereikbaar op 06-22226111 (Jonathan) en 06-24681146 (Quintin).

Jonathan Griffioen werkte het meest recent jarenlang als consultant development bij één van de meest vooraanstaande HR-adviesbureaus in Nederland. Daarvoor studeerde hij psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (met een afgeronde master in de Arbeids-, Organisatie- en Persoonlijkheidspsychologie) en werkte hij enige tijd in de arbeidsbemiddeling.

De afgelopen jaren is Quintin als zelfstandige werkzaam geweest als arbeidsbemiddelaar. Daarvoor heeft Quintin gewerkt als coach in de (jeugd) zorg.

Ons KvK-nummer: 81639872  (KvK website)

Ons rekeningnummer:

NL93 INGB 0007 4840 30

Zowel ons postadres als de locatie waar onze trajecten plaatsvinden bij:

Griffioen & Maarleveld

Borgstee 27

9403 TS Assen

Onze persoonlijkheidsonderzoeken worden gedaan op basis van de Big Five, die bestaat uit vijf persoonlijkheidsfactoren waarop mensen van elkaar verschillen: instabiliteit, extraversie, openstaan voor vernieuwing, inschikkelijkheid en consciëntieusheid. Voor het leiderschapsprofiel wordt de leiderschapmodel van Quinn gehanteerd.

We zetten bij onze trajecten de tools in van PiCompany. De meest gebruikte testen zijn de Reflector Big Five (Personality of Leadership), Reflector Drives en Cognitive Ability.

Tegelijk met de uitnodiging, ruim voor het assessment, ontvang je de link naar de testen. Deze kun je op een moment dat het jou past invullen.

Wij houden van snel schakelen en leveren. Wanneer je een assessment bij ons aanvraagt, kunnen we dit in de meeste gevallen binnen twee weken uitvoeren. De terugkoppeling volgt dan een week later.

Assessments duren normaal gesproken ca. 1 werkdag. Het is mogelijk om dit te verdelen in twee dagdelen, waarbij het ook mogelijk is om een deel van het programma in de eigen tijd uit te voeren.

Tijdens een voorgesprek met de deelnemer en/of de opdrachtgever, wordt bepaald welke competenties er gemeten worden in een assessment. Op basis daarvan worden de praktijksimulaties samengesteld. Daarin wordt ook rekening gehouden met de branche waarin de deelnemer zich bevindt of mogelijk terecht gaat komen.

Onze psychologen werken in de meeste gevallen in tweetallen gedurende een assessment. Eén van beide is je vaste contactpersoon, neemt het interview af en schrijft het rapport. De ander observeert enkele praktijksimulaties, zodat er onderling gespard kan worden over het geobserveerde en de deelnemer een zo objectief mogelijke terugkoppeling krijgt.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Dit kan heel breed zijn. Er kunnen persoonlijke, belemmerende factoren spelen waar je graag hulp bij wilt (onzekerheid, de omgang met bepaalde persoonlijkheden, het aangaan van confrontaties etc.), maar het kan ook zijn dat je hulp wilt bij je nieuwe stap (zoals stijlflexibiliteit versterken, gesprekstechnieken aanleren, persoonlijke ontwikkeling in een bepaalde functie).

De coaching gesprekken zijn meestal 1 tot 1,5 uur.

Dit is volledig afhankelijk van het vraagstuk. Over het algemeen vormt de dialoog de basis van coaching. Daarin wordt de deelnemer aangezet tot reflectie op eigen handelen, door prikkelende vragen en spiegelen. Wanneer van toepassing, kunnen echter ook andere middelen als praktijksimulaties, 360 graden feedback of verdiepende onderzoeken worden ingezet.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Een training duurt gemiddeld één dagdeel (ca. 3 uur).

Deelname aan een training kost ca. €350,- excl. btw, per persoon. Naast alle materialen en de accommodatie, wordt er ook voor de inwendige mens goed gezorgd.

ONZE OPDRACHTGEVERS

©Copyright 2022 Griffioen & Maarleveld. All Rights Reserved. Privacy Policy