TRAINING

Training heeft als doel om een groep mensen naar een hoger plan te tillen, vaak op het gebied van competenties. De ontwikkeling vindt plaats aan de hand van een trainer, die kennis overdraagt aan de groep, ze handvatten biedt, ze aanzet tot reflectie, interactie en intervisie en die de groep in de praktijk aan de slag laat gaan met de nieuwe kennis.

WANNEER ZET JE TRAINING IN?

Training vindt vaak plaats binnen één organisatie, soms binnen een bepaald onderdeel of op een bepaald niveau in de organisatie. Het is de meest efficiënte manier om een grote groep mensen te ontwikkelen. Trainingen zijn altijd maatwerk, maar onze ervaring leert dat de volgende thema’s vaak belangrijk zijn:

ONZE TRAININGEN

Hieronder vind je de meest aangevraagde trainingen van Griffioen & Maarleveld.

Feedback & communicatie

De samenwerking verbeteren door meer houvast in de omgang met elkaar.

Eigenaarschap

Verantwoordelijkheid voelen en nemen, in plaats van er alleen over te praten.

Stress: hoe krijg je er grip op?

Inzicht in de oorzaken van stress en welke interventies preventief werken.

Gesprekstechnieken

Een goede basis voor leidinggevenden, zorgt voor meer tevreden medewerkers.

LIVE TRAINING

Bij de keuze tussen ‘live’ trainingen en online trainingen, maakt het aantal medewerkers dat de training gaat volgen vaak het verschil. Heb je een organisatie van 500 medewerkers, dan is een online training (kosten)efficiënter. Bij lage aantallen geniet een live training onze voorkeur. Dit is waarom:

ONLINE TRAINING

Sommige trainingen bieden we zowel in een ‘live’ vorm aan, als online. Dat laatste is nuttig gebleken tijdens Covid-periodes, waarin groepsbijeenkomsten niet altijd haalbaar waren. Omdat de behoefte zo sterk is (gebleven), blijven we dit naast de live trainingen aanbieden. Voordelen van online trainingen zijn:

DE STAPPEN

Hieronder zie je hoe een training bij ons verloopt.

Om een training zo effectief mogelijk te maken, moet er goed gekeken worden naar de doelgroep, het niveau waar de groep nu op acteert en wat realistische doelstellingen zijn. 

Intakegesprek

Voorbereiding

Natuurlijk ligt deze stap vooral bij ons. Toch kan het zijn dat we de trainees vragen om op voorhand na te denken over bepaalde vragen of een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding.

Een van onze psychologen ontwikkelt een groep (vaak max. 15 personen) met kennis, handvatten, interactie, oefening en intervisie. Vaak duurt een training een dagdeel, oftewel 3 á 4 uur.

Training

Evaluatie

Tijdens deze stap kijken we of de doelen zijn bereikt. Indien gewenst kunnen we op individuele trainees ingaan, maar we kijken vooral naar het brede plaatje.

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten over ons en hoe we jou(w organisatie) verder kunnen helpen? Neem contact met ons op of plan hier direct een vrijblijvende online kennismaking met ons in!

STEL EEN VRAAG

Hieronder vind je veelgestelde vragen over onze diensten. Je kunt hieronder zoeken, rechts een vraag typen of contact met ons opnemen via bovenstaand contactformulier.

Het gemakkelijkst is het invullen van ons contactformulier. Ook is het mogelijk ons te mailen op info@griffioenmaarleveld.nl. Verder zijn wij telefonisch bereikbaar op 06-22226111 (Jonathan) en 06-24681146 (Quintin).

Jonathan Griffioen werkte het meest recent jarenlang als consultant development bij één van de meest vooraanstaande HR-adviesbureaus in Nederland. Daarvoor studeerde hij psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (met een afgeronde master in de Arbeids-, Organisatie- en Persoonlijkheidspsychologie) en werkte hij enige tijd in de arbeidsbemiddeling.

De afgelopen jaren is Quintin als zelfstandige werkzaam geweest als arbeidsbemiddelaar. Daarvoor heeft Quintin gewerkt als coach in de (jeugd) zorg.

Ons KvK-nummer: 81639872  (KvK website)

Ons rekeningnummer:

NL93 INGB 0007 4840 30

Zowel ons postadres als de locatie waar onze trajecten plaatsvinden bij:

Griffioen & Maarleveld

Borgstee 27

9403 TS Assen

Onze persoonlijkheidsonderzoeken worden gedaan op basis van de Big Five, die bestaat uit vijf persoonlijkheidsfactoren waarop mensen van elkaar verschillen: instabiliteit, extraversie, openstaan voor vernieuwing, inschikkelijkheid en consciëntieusheid. Voor het leiderschapsprofiel wordt de leiderschapmodel van Quinn gehanteerd.

We zetten bij onze trajecten de tools in van PiCompany. De meest gebruikte testen zijn de Reflector Big Five (Personality of Leadership), Reflector Drives en Cognitive Ability.

Tegelijk met de uitnodiging, ruim voor het assessment, ontvang je de link naar de testen. Deze kun je op een moment dat het jou past invullen.

Wij houden van snel schakelen en leveren. Wanneer je een assessment bij ons aanvraagt, kunnen we dit in de meeste gevallen binnen twee weken uitvoeren. De terugkoppeling volgt dan een week later.

Assessments duren normaal gesproken ca. 1 werkdag. Het is mogelijk om dit te verdelen in twee dagdelen, waarbij het ook mogelijk is om een deel van het programma in de eigen tijd uit te voeren.

Tijdens een voorgesprek met de deelnemer en/of de opdrachtgever, wordt bepaald welke competenties er gemeten worden in een assessment. Op basis daarvan worden de praktijksimulaties samengesteld. Daarin wordt ook rekening gehouden met de branche waarin de deelnemer zich bevindt of mogelijk terecht gaat komen.

Onze psychologen werken in de meeste gevallen in tweetallen gedurende een assessment. Eén van beide is je vaste contactpersoon, neemt het interview af en schrijft het rapport. De ander observeert enkele praktijksimulaties, zodat er onderling gespard kan worden over het geobserveerde en de deelnemer een zo objectief mogelijke terugkoppeling krijgt.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Dit kan heel breed zijn. Er kunnen persoonlijke, belemmerende factoren spelen waar je graag hulp bij wilt (onzekerheid, de omgang met bepaalde persoonlijkheden, het aangaan van confrontaties etc.), maar het kan ook zijn dat je hulp wilt bij je nieuwe stap (zoals stijlflexibiliteit versterken, gesprekstechnieken aanleren, persoonlijke ontwikkeling in een bepaalde functie).

De coaching gesprekken zijn meestal 1 tot 1,5 uur.

Dit is volledig afhankelijk van het vraagstuk. Over het algemeen vormt de dialoog de basis van coaching. Daarin wordt de deelnemer aangezet tot reflectie op eigen handelen, door prikkelende vragen en spiegelen. Wanneer van toepassing, kunnen echter ook andere middelen als praktijksimulaties, 360 graden feedback of verdiepende onderzoeken worden ingezet.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Een training duurt gemiddeld één dagdeel (ca. 3 uur).

Deelname aan een training kost ca. €350,- excl. btw, per persoon. Naast alle materialen en de accommodatie, wordt er ook voor de inwendige mens goed gezorgd.

ONZE OPDRACHTGEVERS

©Copyright 2022 Griffioen & Maarleveld. All Rights Reserved. Privacy Policy