TRAINING FEEDBACK EN COMMUNICATIE

Goede communicatie is essentieel voor goede samenwerking in teams, maar evengoed voor het uitdragen van een visie richting de uitvoering in een organisatie. Toch is communicatie ook een complex concept, al is het maar omdat mensen in verschillende situaties, verschillende stijlen hanteren. Goede handvatten om daar mee om te gaan en om een constructieve aanspreekcultuur te creëren, zijn dan ook van groot belang. Deze training helpt daarin.

FEEDBACK EN COMMUNICATIE

In de training feedback en communicatie leren deelnemers op een constructieve manier het gesprek met interne collega’s en externe partners aan te gaan. Door bewustwording van communicatie(stijlen), het aanleren van gesprekstechnieken en effectieve manieren om feedback te geven én te ontvangen. Het doel is een betere samenwerking, het creëren van een aanspreekcultuur en een betere verbinding tijdens overleggen en andere contactmomenten. 

Thema’s die aan bod komen tijdens deze training:

HOE ZIET EEN TRAINING ERUIT?

Een training bij Griffioen & Maarleveld bestaat in basis uit drie onderdelen: theorie, interactie en praktijk, waarbij de nadruk ligt op de laatste. Het is namelijk goed om handvatten en theorieën mee te geven, maar het is beter om deze ook direct in de bloedbanen te brengen. Daarom besteden wij altijd minstens zoveel tijd aan het in de praktijk brengen van het geleerde als aan de handvatten zelf. Dit doen we door de inzet van onze trainingsacteurs, die situaties simuleren zoals in uw organisatie voor kunnen komen. Naast het zelf oefenen, observeren de deelnemers elkaar ook, wordt er met elkaar gespard en geëvalueerd. Dit maakt dat onze trainingen veel waarde hebben in de dagelijkse praktijk.

Een training bij Griffioen & Maarleveld:

DE STAPPEN

Hieronder zie je hoe een training bij ons verloopt.

Om een training zo effectief mogelijk te maken, moet er goed gekeken worden naar de doelgroep, het niveau waar de groep nu op acteert en wat realistische doelstellingen zijn. 

Intakegesprek

Voorbereiding

Natuurlijk ligt deze stap vooral bij ons. Toch kan het zijn dat we de trainees vragen om op voorhand na te denken over bepaalde vragen of een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding.

Een van onze psychologen ontwikkelt een groep (vaak max. 15 personen) met kennis, handvatten, interactie, oefening en intervisie. Vaak duurt een training een dagdeel, oftewel 3 á 4 uur.

Training

Evaluatie

Tijdens deze stap kijken we of de doelen zijn bereikt. Indien gewenst kunnen we op individuele trainees ingaan, maar we kijken vooral naar het brede plaatje.

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten over ons en hoe we jou(w organisatie) verder kunnen helpen? Neem contact met ons op of plan hier direct een vrijblijvende online kennismaking met ons in!

STEL EEN VRAAG

Hieronder vind je veelgestelde vragen over onze diensten. Je kunt hieronder zoeken, rechts een vraag typen of contact met ons opnemen via bovenstaand contactformulier.

Het gemakkelijkst is het invullen van ons contactformulier. Ook is het mogelijk ons te mailen op info@griffioenmaarleveld.nl. Verder zijn wij telefonisch bereikbaar op 06-22226111 (Jonathan) en 06-24681146 (Quintin).

Jonathan Griffioen werkte het meest recent jarenlang als consultant development bij één van de meest vooraanstaande HR-adviesbureaus in Nederland. Daarvoor studeerde hij psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (met een afgeronde master in de Arbeids-, Organisatie- en Persoonlijkheidspsychologie) en werkte hij enige tijd in de arbeidsbemiddeling.

De afgelopen jaren is Quintin als zelfstandige werkzaam geweest als arbeidsbemiddelaar. Daarvoor heeft Quintin gewerkt als coach in de (jeugd) zorg.

Ons KvK-nummer: 81639872  (KvK website)

Ons rekeningnummer:

NL93 INGB 0007 4840 30

Zowel ons postadres als de locatie waar onze trajecten plaatsvinden bij:

Griffioen & Maarleveld

Borgstee 27

9403 TS Assen

Onze persoonlijkheidsonderzoeken worden gedaan op basis van de Big Five, die bestaat uit vijf persoonlijkheidsfactoren waarop mensen van elkaar verschillen: instabiliteit, extraversie, openstaan voor vernieuwing, inschikkelijkheid en consciëntieusheid. Voor het leiderschapsprofiel wordt de leiderschapmodel van Quinn gehanteerd.

We zetten bij onze trajecten de tools in van PiCompany. De meest gebruikte testen zijn de Reflector Big Five (Personality of Leadership), Reflector Drives en Cognitive Ability.

Tegelijk met de uitnodiging, ruim voor het assessment, ontvang je de link naar de testen. Deze kun je op een moment dat het jou past invullen.

Wij houden van snel schakelen en leveren. Wanneer je een assessment bij ons aanvraagt, kunnen we dit in de meeste gevallen binnen twee weken uitvoeren. De terugkoppeling volgt dan een week later.

Assessments duren normaal gesproken ca. 1 werkdag. Het is mogelijk om dit te verdelen in twee dagdelen, waarbij het ook mogelijk is om een deel van het programma in de eigen tijd uit te voeren.

Tijdens een voorgesprek met de deelnemer en/of de opdrachtgever, wordt bepaald welke competenties er gemeten worden in een assessment. Op basis daarvan worden de praktijksimulaties samengesteld. Daarin wordt ook rekening gehouden met de branche waarin de deelnemer zich bevindt of mogelijk terecht gaat komen.

Onze psychologen werken in de meeste gevallen in tweetallen gedurende een assessment. Eén van beide is je vaste contactpersoon, neemt het interview af en schrijft het rapport. De ander observeert enkele praktijksimulaties, zodat er onderling gespard kan worden over het geobserveerde en de deelnemer een zo objectief mogelijke terugkoppeling krijgt.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Dit kan heel breed zijn. Er kunnen persoonlijke, belemmerende factoren spelen waar je graag hulp bij wilt (onzekerheid, de omgang met bepaalde persoonlijkheden, het aangaan van confrontaties etc.), maar het kan ook zijn dat je hulp wilt bij je nieuwe stap (zoals stijlflexibiliteit versterken, gesprekstechnieken aanleren, persoonlijke ontwikkeling in een bepaalde functie).

De coaching gesprekken zijn meestal 1 tot 1,5 uur.

Dit is volledig afhankelijk van het vraagstuk. Over het algemeen vormt de dialoog de basis van coaching. Daarin wordt de deelnemer aangezet tot reflectie op eigen handelen, door prikkelende vragen en spiegelen. Wanneer van toepassing, kunnen echter ook andere middelen als praktijksimulaties, 360 graden feedback of verdiepende onderzoeken worden ingezet.

Wij hebben er voor gekozen om deze niet te vermelden op de website, maar kunnen door lage overheadskosten een zeer concurrerend tarief bieden. Wanneer je ons mailt, ontvangt je op korte termijn een prijsopgave.

Een training duurt gemiddeld één dagdeel (ca. 3 uur).

Deelname aan een training kost ca. €350,- excl. btw, per persoon. Naast alle materialen en de accommodatie, wordt er ook voor de inwendige mens goed gezorgd.

ONZE OPDRACHTGEVERS

©Copyright 2022 Griffioen & Maarleveld. All Rights Reserved. Privacy Policy